Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Με την πολυετή μας εμπειρία σε μεγάλα έργα υποδομής προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, παρέχοντας το βέλτιστο δυνατό και τεχνικά άρτιο σχεδιασμό προσαρμοσμένο στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε έργου.

Δημιουργούμε ισχυρούς δεσμούς με τους πελάτες μας, για την επίτευξη κοινών στόχων και αμοιβαία πρόοδο.

Υπηρεσίες

Παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στους τομείς Γεωτεχνικής Μηχανικής, Μεταλλευτικής, Γεωλογίας και Περιβάλλοντος.

Γεωτεχνικής Μηχανικής

Γεωτεχνικές έρευνες / Αξιολογήσεις
Επιχώματα / Ορύγματα
Τοίχοι Αντιστήριξης / Συστήματα Οπλισμένης Γης
Επιφανειακές / Βαθιές Θεμελιώσεις
Υπόγεια Έργα / Σήραγγες

 

Μεταλλευτικής

Επιφανειακές / Υπόγειες εκμεταλλεύσεις
Τεχνικές μελέτες ερευνών / εκμετάλλευσης
Τεχνικοοικονομικές μελέτες & Μελέτες εφικτότητας
Επιλογή μεθόδου εκμετάλλευσης

Γεωλογίας και Περιβάλλοντος

Γεωλογικές μελέτες & έρευνες
Βραχοπτώσεις / Κατολισθήσεις
Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Έργα

Ιδρύθηκε το 2020

Είμαστε μηχανικοί και γεωλόγοι με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας σε τεχνικά έργα στους τομείς Γεωτεχνικής Μηχανικής, Μεταλλευτικής, Γεωλογίας και Περιβάλλοντος. Στόχος της Geomine J&K είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλο τον κόσμο.

Ιωάννης Βλαχογιάννης

Εταίρος

Διπλ. Μεταλλειολόγος – Γεωτεχνικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΜEng, MSc, EUR ING

Υπ. Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ

   

i
Q

Ιωάννης Μ. Βλαχογιάννης / Συνοπτικό προφίλ

 

Ο Ιωάννης Βλαχογιάννης (Εταίρος) είναι Διπλωματούχος Μεταλλειολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (2006) με εξειδίκευση στους τομείς της Μεταλλευτικής & Γεωτεχνικής Μηχανικής, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός & Κατασκευή Υπογείων Έργων” ΕΜΠ (2008), ενώ σήμερα είναι Υποψήφιος Διδάκτορας Μηχανικός ΕΜΠ στο γνωστικό πεδίο Βραχομηχανικής/Γεωτεχνικής Μηχανικής σε υπόγεια έργα. Ακόμη, κατέχει τον τίτλο EUR ING της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Εθνικών Επαγγελματικών Φορέων Μηχανικών (ENGINEERS EUROPE, πρώην FEANI). Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Μηχανικού σε θέματα Μεταλλευτικής & Γεωτεχνικής Μηχανικής με εμπειρία άνω των 15 ετών μέσα από την συμμετοχή του σε πληθώρα τεχνικών έργων και επενδυτικών εγχειρημάτων ως Μηχανικός Έργου, Μελετητής και Επικεφαλής ομάδας μελέτης.

Κωνσταντίνος Μπαμπούσης

Εταίρος

Τεχνικός Γεωλόγος

   

i
Q

Κωνσταντίνος Μπαμπούσης / Συνοπτικό προφίλ

 

Ο Κωνσταντίνος Μπαμπούσης (Εταίρος) είναι Πτυχιούχος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Έχει εμπειρία πλέον των 15 ετών στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς Τεχνικής Γεωλογίας, Γεωτεχνικής Μηχανικής & Περιβάλλοντος. Πριν από την Geomine J&K, συμμετείχε σε πλήθος σημαντικών έργων γεωτεχνικού και γεωλογικού σχεδιασμού στην Ελλάδα.

MYTILINEOS SA
ELEMKA SA
MYTILINEOS SA
Grecian Magnesite SA
Maccaferri Hellas Ltd
C&M Engineering SA
Hellenic Survey of Geology & Mineral Exploration (HSGME)
Municipality of Andros
Municipality of Samothraki
GΕΟSYSTA Ltd
Sotiropoulos & Associates SA
Echmes Ltd
Encodia Consulting Engineers PC
Statis Ltd
Structures & Geotechnics PC
Cushman Wakefield
MYTILINEOS SA
Grecian Magnesite SA
Hellenic Survey of Geology & Mineral Exploration (HSGME)
GΕΟSYSTA Ltd
Encodia Consulting Engineers PC
Cushman Wakefield
ELEMKA SA
Maccaferri Hellas Ltd
Municipality of Andros
Sotiropoulos & Associates SA
Statis Ltd
MYTILINEOS SA
C&M Engineering SA
Municipality of Samothraki
Echmes Ltd
Structures & Geotechnics PC

15 + 1 =